ενήλικες γενικά text

Μέχρι πρόσφατα επικρατούσε η άποψη ότι η ορθοδοντική είναι μία επιστήμη για παιδιά. Σήμερα, αυτό όχι μόνο δεν ισχύει, αλλά το ποσοστό των ενηλίκων ασθενών αυξάνει αλματωδώς, πολλές φορές φτάνοντας ή και υπερβαίνοντας το ποσοστό των παιδιών σε ένα ορθοδοντικό ιατρείο.
Σε αυτό συνέβαλαν κυρίως η ανάπτυξη και τελειοποίηση νέων τεχνικών και μεθόδων με έμφαση στην άνεση και αισθητική, και σε δεύτερο βαθμό η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και η αμεσότερη, πιο προσωπική πρόσβαση στην πληροφόρηση.
Οι βασικές ιδιαιτερότητες του ενήλικα ορθοδοντικού ασθενή είναι οι εξής:
–   η ανάπτυξη των οστών έχει ολοκληρωθεί
–   κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες προϋποθέτουν μία όσο το δυνατόν σύντομη και διακριτική παρέμβαση
–   ο ενήλικας έχει προσωπική άποψη για το πρόβλημά του και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό της θεραπείας.
Με αυτά κατά νου, ο ορθοδοντικός θα επιλέξει το κατάλληλο θεραπευτικό σχήμα για να χαρίσει στον ασθενή του με τρόπο ανώδυνο, διακριτικό και αποτελεσματικό ένα χαμόγελο για όλη του τη ζωή.
Στο τέλος της θεραπείας, τοποθετούνται πάντα συγκρατητικοί μηχανισμοί (κινητοί, ακίνητοι ή συνδυασμός τους) για τη διατήρηση του αποτελέσματος, οι οποίοι ελέγχονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα.