παιδιά γενικά text

Όσο νωρίτερα διαγνωσθεί ένα ορθοδοντικό πρόβλημα, τόσο πιο εύκολη θα είναι και η αντιμετώπισή του. Γι’αυτό και ο πρώτος έλεγχος είναι καλό να πραγματοποιείται στην ηλικία των 4-5 ετών.
Εφόσον δεν προκύψει κάτι, διενεργούνται προληπτικοί επανέλεγχοι σε τακτικά χρονικά διαστήματα (συνήθως ανά 6, 12 ή 24 μήνες και ανάλογα με το περιστατικό) μέχρι να ολοκληρωθεί η μόνιμη οδοντοφυία. Κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων ο ειδικός ορθοδοντικός εξετάζει το παιδί κλινικά, ελέγχει τη λειτουργία του στοματογναθικού του συστήματος και συμπληρώνει την ορθοδοντική διάγνωση, όποτε το κρίνει απαραίτητο, με επιπλέον διαγνωστικά στοιχεία όπως εκμαγεία, ακτινογραφίες και φωτογραφίες.
Αξιολογώντας όλα τα ευρήματα που θα προκύψουν από τη διαδικασία αυτή, ο ορθοδοντικός θα είναι σε θέση να  επιλέξει το σωστό χρόνο έναρξης και να καταρτίσει το ενδεδειγμένο σχέδιο θεραπείας.