ΠΡΩΪΜΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ως πρώιμη χαρακτηρίζεται η ορθοδοντική θεραπεία σε παιδιά ηλικίας έως ετών. Αφορά σε περιστατικά που αν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα, εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου σε τέτοιο βαθμό, ώστε η μετέπειτα αντιμετώπισή τους να απαιτεί θεραπευτικές μεθόδους αρκετά πιο χρονοβόρες, επίπονες και με όχι πάντα τέλεια αποτελέσματα.
Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι:
παιδιά πρώιμη text 1
– έξεις (κακές συνήθειες) όπως ο θηλασμός του δαχτύλου ή της πιπίλας και οι συνέπειες τους (π.χ. χασμοδοντία), πριν αυτές εξελιχθούν σε σκελετικές ανωμαλίες που θα απαιτήσουν τελείως διαφορετική προσέγγιση
– ο έντονος προγναθισμός της κάτω γνάθου, που αν αντιμετωπιστεί έγκαιρα μπορεί αργότερα να αποφευχθούν εξαγωγές μονίμων δοντιών ή ακόμα και ορθογναθική επέμβαση στις βαρύτερες μορφές.
– η διατήρηση ή διάνοιξη κενού μετά από πρόωρη απόπτωση νεογιλού δοντιού, έτσι ώστε να μην επηρεαστεί η σωστή ανατολή του διάδοχου (μόνιμου) δοντιού.
 
 
παιδιά πρώιμη text 2Η θεραπεία σε αυτές τις ηλικίες συντελείται εκτός λίγων εξαιρέσεων με κινητούς μηχανισμούς, οι οποίοι κατασκευάζονται ειδικά για το κάθε παιδί, προσαρμόζονται από τον ορθοδοντικό στις προγραμματισμένες τακτικές επισκέψεις ενώ τοποθετούνται στο στόμα και αφαιρούνται από το ίδιο το παιδί ή το γονιό.
Η καλή συνεργασία του παιδιού, που σε αυτές τις ηλικίες δεν είναι πάντα δεδομένη, αποτελεί όμως προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση της θεραπείας, θα πρέπει να καλλιεργηθεί με αγάπη και υπομονή από το γιατρό σε συνεχή συνεννόηση με τους γονείς.