ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ε: Πόσο διαρκεί μία ορθοδοντική θεραπεία;
Α: Εξαρτάται από το πρόβλημα του παιδιού και μπορεί να κυμανθεί από λίγους μήνες σε ένα απλό περιστατικό έως αρκετά χρόνια σε περιπτώσεις με έντονο σκελετικό υπόβαθρο.
Ε: Ποιό είναι το κόστος μίας θεραπείας;
Α: Το κόστος μίας ορθοδοντικής θεραπείας είναι άμεση συνάρτηση της διάρκειας αυτής καθώς και των μηχανισμών που θα χρησιμοποιηθούν και μπορεί ενδεικτικά να κυμαίνεται μεταξύ 500 και 3500 ευρώ. Σε αυτές τις τιμές συμπεριλαμβάνονται τα υλικά, το έξοδα του εργαστηρίου, η αμοιβή το ιατρού καθώς και η παρακολούθηση του ασθενούς για τουλάχιστον 2-3 χρόνια μετά το τέλος της θεραπείας για τον έλεγχο και τη συντήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.
Ε: Μπορεί ένα παιδί να χρειαστεί να φορέσει κινητούς και ακίνητους μηχανισμούς;
Α: Σαφώς. Σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζονται στην αρχή τα προβλήματα που έχουν σχέση με τις γνάθους με κινητούς μηχανισμούς (“μασελάκια”), και όταν ολοκληρωθεί η αλλαγή των δοντιών διορθώνονται οι οδοντικές ατέλειες και βελτιστοποιείται η σύγκλειση με ακίνητους μηχανισμούς (“σιδεράκια”).
Ε: Πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να φοράει ένα παιδί το μηχάνημά του;
Α: Συνήθως γύρω στις 12-14 ώρες ανά 24ωρο, δηλαδή όλο το βράδυ κατά τη διάρκεια του ύπνου και επιπλέον 4-5 ώρες την ημέρα. Αυτές δεν είναι υποχρεωτικό να είναι συνεχείς, μπορεί π.χ.  να είναι 2-3 ώρες το μεσημέρι και 2 ώρες το απόγευμα.
Ε: Μπορεί ένα παιδί να φοράει το μηχάνημά του στο σχολείο;
Α: Εφόσον συμπληρώνονται οι ώρες εφαρμογής (συνήθως 12-14) στο σπίτι, δεν είναι απαραίτητο το παιδί να παίρνει το ορθοδοντικό του μηχάνημα στο σχολείο, διότι θα πρέπει να το βγάζει για να φάει ή να μιλήσει στην τάξη και είναι πιθανό να το χάσει. Επιπλέον, μερικά παιδιά δεν θέλουν οι συμμαθητές τους να γνωρίζουν ότι κάνουν ορθοδοντική.
Ε: Μπορεί να φορέσει κι ένα παιδί αισθητικούς ακίνητους μηχανισμούς (λευκά σιδεράκια) ή διαφανείς ορθοδοντικούς νάρθηκες;
Α: Φυσικά. Αντί των κλασικών μεταλλικών ακίνητων μηχανισμών,οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στους αισθητικούς ακίνητους μηχανισμούς από κεραμικό υλικό ή τεχνητό ζαφείρι και στους διαφανείς νάρθηκες, προσφέροντας έτσι στο παιδί τους μία εναλλακτική θεραπεία σαφώς ανώτερη αισθητικά.
Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να έχουν υπόψη τους το αυξημένο κόστος (20-40%) καθώς και ότι πρόκειται για μηχανισμούς πιο ευαίσθητους, που απαιτούν την προσοχή και καλή συνεργασία του παιδιού. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τους νάρθηκες, οι οποίοι μπορούν να αφαιρεθούν κατά βούληση από τον ασθενή, επηρεάζοντας έτσι άμεσα την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.
Ε: Μπορεί ένα παιδί να φορέσει ακίνητους μηχανισμούς (σιδεράκια) πριν να ολοκληρωθεί η αλλαγή των δοντιών του;
Α: Ναι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως όταν θέλουμε να διορθώσουμε ατέλειες των προσθίων δοντιών άμεσα, μπορεί να προχωρήσουμε στη μερική τοποθέτηση ακίνητων ορθοδοντικών μηχανισμών στα ήδη υπάρχοντα μόνιμα δόντια.